Dobrodošli na www.pliva.hr

Dugoročni zakup PLIVINE zgrade u Ulici grada Vukovara

Dugoročni zakup PLIVINE zgrade u Ulici grada Vukovara

Zagreb, 31. kolovoza 2012. - 6. kolovoza 2012. potpisan je ugovor o zakupu PLIVINE lokacije u Ulici grada Vukovara 49, u Zagrebu, s Agencijom za upravljanje državnom imovinom i Ministarstvom pravosuđa kao korisnikom.

Poslovna zgrada s pripadajućim zemljištem u PLIVINOM je vlasništvu od 1992. godine i obuhvaća sedam nadzemnih i jednu podzemnu etažu. Objedinjavanje različitih organizacijskih cjelina na jednom mjestu PLIVI je u proteklih nekoliko godina donijelo niz organizacijskih i troškovnih prednosti, te je svoje poslovanje u Zagrebu koncentrirala na lokaciji Prilaz baruna Filipovića na kojoj se nalaze istraživački centar, proizvodnja gotovih oblika lijekova i upravna zgrada. Budući da PLIVA namjerava svoje poslovanje nastaviti razvijati na toj lokaciji kao i u Savskom Marofu, u pogledu upravljanja imovinom zakup lokacije u Ulici grada Vukovara pokazao se kvalitetnim rješenjem. Ugovor o zakupu je sklopljen na vrijeme od deset godina, a prosječna cijena zakupa iznosi 96.200 eura bez PDV-a mjesečno, odnosno 8,9 euro po četvornom metru uredskog prostora mjesečno, bez PDV-a.

Tihomir Orešković, predsjednik Uprave PLIVA Hrvatska komentirao je ovu odluku "Vjerujemo da smo našli kvalitetno rješenje za sve ugovorne strane, a PLIVA će na ovaj način optimirati upravljanje svojom imovinom istovremeno povećavajući učinkovitost poslovanja."

 

Za dodatne informacije, kontaktirajte:

Tamara Sušanj Šulentić
Direktorica Komunikacija
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Tel: +385 1 3724 852
Fax: +385 1 3724 358
E-mail: tamara.sulentic@pliva.hr