Dobrodošli na www.pliva.hr

Nova PLIVINA donacija u Bosni i Hercegovini - vrijedan uređaj za Opću bolnicu Sarajevo

Nova PLIVINA donacija u Bosni i Hercegovini - vrijedan uređaj za Opću bolnicu Sarajevo

Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" u Sarajevu PLIVA je donirala videogastroskop vrijedan 45.000 km. Prof. dr. Sebiji Izetbegović, direktorici bolnice donaciju je uručio Ivan Gregov, direktor predstavništva PLIVE za Bosnu i Hercegovinu.

„PLIVA već tradicionalno pomaže zdravstvenim institucijama u Bosni i Hercegovini. U želji da ponovno pokaže spremnost za izgradnju istinskih partnerskih odnosa, ovaj put odlučila se Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" donirati uređaj za gastroskopiju. Videogastroskop je namijenjen dijagnostici i intervenciji u području gastrointestinalnog trakta, a njegove performanse omogućit će kvalitetniju i precizniju dijagnostiku i bitno pridonijeti poboljšanju uvjeta liječenja pacijenata na Odjelu interne medicine“, izjavio je Ivan Gregov, direktor predstavništva PLIVE za Bosnu i Hercegovinu. Izrazio je i nadu da će ova donacija poslužiti i drugim kompanijama i institucijama u Bosni i Hercegovini kao primjer društveno odgovornog poslovanja u zajednici. 

„Ova donacija puno nam znači, posebno kada se uzme u obzir činjenica da je Opća bolnica u Sarajevu strateška zdravstvena institucija sekundarnog i djelomično tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite kojoj gravitira ogroman broj bolesnika ne samo iz sarajevskog kantona već i s područja cijele Bosne i Hercegovine" izjavila je prof. dr. sc. Sebija Izetbegović, direktorica Bolnice, zahvaljujući PLIVI na donaciji.


Za dodatne informacije, kontaktirajte:

Tamara Sušanj Šulentić
Direktorica Komunikacija
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Tel:  +385 1 3724 852
Fax: +385 1 3724 358

E-mail: tamara.sulentic@pliva.hr