Dobrodošli na www.pliva.hr

Tevini rezultati za prvo tromjesečje 2018. godine

Tevini rezultati za prvo tromjesečje 2018. godine

Jeruzalem, 3. svibnja 2018. - Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA, TASE: TEVA) danas je objavila rezultate za tromjesečje koje završava na dan 31. ožujka 2018.

Prihodi                                    5.1 milijarda dolara

Slobodan novčani tok            1.9 milijardi dolara

Dobit po dionici prema općeprihvaćenim računovodstvenim načelima (GAAP)                                   1.03 dolara

Dobit po dionici po nestandardnom knjiženju (non-GAAP EPS)                 

                                                0.94 dolara

Plan restrukturiranja napreduje prema postizanju ušteda od 1.5 milijardi dolara u 2018. godini i 3 milijarde dolara do kraja 2019.

Podizanje smjernica za cijelu 2018. godinu:

  • Dobit po dionici prema non-GAAP-u podignuta na 2.40-2.65 USD s 2.25-2.50 USD
  • Slobodan novčani tok podignut na 3.0-3.2 milijarde dolara s 2.6-2.8 milijardi dolara

Jeruzalem, 3. svibnja 2018. - Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA, TASE: TEVA) danas je objavila rezultate za tromjesečje koje završava na dan 31. ožujka 2018.

Kåre Schultz, Tevin predsjednik i glavni izvršni direktor, rekao je: „2018. godina započela je dobro.  Plan restrukturiranja napreduje i na putu smo postizanja cilja smanjenja troškova od 1,5 milijardi dolara u 2018. te 3 milijarde dolara do kraja 2019. godine. U ovom kvartalu snažan novčani tok omogućio nam je nastavak smanjenja duga te zajedno s nedavnim izmjenama vezanim uz izdavanje duga učinio Tevu stabilnijom. Ovaj je kvartal također obilježila održivost COPAXONEA kao i kontinuirano lansiranje generičkih proizvoda u SAD-u. Dobri rezultati u prvom tromjesečju te uvjerenje da ćemo provesti program restrukturiranja pružaju temelje za podizanje smjernica za cijelu godinu.”

Konsolidirani rezultati za prvo tromjesečje 2018.

Prihodi u prvom kvartalu 2018. iznosili su 5.1 milijardu dolara, što je pad od 10%, ili 15% u lokalnoj valuti, u odnosu na prvi kvartal 2017., uglavnom zbog nepovoljne dinamike na američkom generičkom tržištu, zbog generičkih konkurenata COPAXONEU i gubitka prihoda nakon prodaje određenih proizvoda i prekida nekih aktivnosti.

Tečajne razlike između prvog kvartala 2018. i prvog kvartala 2017. pozitivno su utjecale na naše prihode za 239 milijuna dolara, na operativni prihod prema GAAP-u za 37 milijuna dolara te na operativni prihod prema non-GAAP-u za 46 milijuna dolara.

Bruto dobit prema GAAP-u iznosila je 2.3 milijarde dolara u prvom kvartalu 2018. što je pad od 17% u odnosu na prvi kvartal 2017. Bruto profitna marža prema GAAP-u iznosila je 46.4 % u prvom kvartalu 2018., u usporedbi s 50.2% u prvom kvartalu 2017.

Bruto dobit prema non-GAAP-u iznosila je 2.7 milijardi dolara u prvom kvartalu 2018., što je smanjenje od 18% u odnosu na prvi kvartal 2017. Bruto profitna marža prema non-GAAP-u iznosila je 52.3% u prvom kvartalu 2018. u odnosu na 56.9% u prvom kvartalu 2017. Pad bruto profitne marže prema GAAP-u i prema non-GAAP-u uglavnom je rezultat manje profitabilnosti našeg sjevernoameričkog segmenta zbog smanjenje prodaje COPAXONEA i nepovoljne dinamike na američkom tržištu generika.

Troškovi istraživanja i razvoja (I&R) u prvom kvartalu 2018.  iznosili su 317 milijuna dolara, što je pad od 27% u odnosu na prvi kvartal 2017. Troškovi istraživanja i razvoja bez troškova naknade u obliku vlasničkih vrijednosnih papira i drugih troškova I&R-a iznosili su 289 milijuna dolara, ili 5.7% kvartalnih prihoda u prvom kvartalu 2018., u odnosu na  420 milijuna dolara, ili 7.4%, u prvom kvartalu 2017. Smanjenje troškova I&R-a prvenstveno je rezultat optimizacije razvoja, završetka projekata, studija u 3. fazi koje su završile i s time povezanog smanjenja broja djelatnika.  

Troškovi prodaje i marketinga u prvom kvartalu 2018. iznosili su 771 milijuna dolara, što je pad od 20% u odnosu na prvi kvartal 2017. Troškovi prodaje i marketinga isključujući amortizaciju kupljene nematerijalne imovine i bez troškova naknade u obliku vlasničkih vrijednosnih papira iznosili su 715 milijuna dolara, ili 14.1% prihoda, u prvom kvartalu 2018. godine u odnosu na 894 milijuna dolara ili 15.8% prihoda u prvom kvartalu 2017. Smanjenje je uglavnom rezultat smanjenja troškova i mjera učinkovitosti koje su dio plana restrukturiranja.

Opći i administrativni troškovi u prvom kvartalu 2018. iznosili su 329 milijuna dolara, što je pad od 10% u odnosu na prvi kvartal 2017. Opći i administrativni troškovi bez troškova naknade u obliku vlasničkih vrijednosnih papira i ostali troškovi iznosili su 322 milijuna dolara u prvom kvartalu 2018. godine ili 6.4% kvartalnih prihoda, u odnosu na 353 milijuna dolara ili 6.2% u prvom kvartalu 2017. Smanjenje je uglavnom rezultat smanjenja troškova i mjera učinkovitosti koje su dio plana restrukturiranja.

Drugi prihodi prema GAAP-u u prvom kvartalu 2018. iznosili su 203 milijuna dolara, što je rast od 182% u odnosu na  72 milijuna dolara u prvom kvartalu 2017. Drugi prihodi prema non-GAAP-u u prvom kvartalu 2018. iznosili su 110 milijuna dolara, što je rast od 53% u odnosu na 72 milijuna dolara u prvom kvartalu 2017. Povećanje drugih prihoda uglavnom je rezultat većeg povrata temeljem dijela 8. (Section 8) u Kanadi te 93 milijuna neto prihoda od prodaje ženskog zdravlja, što je isključeno iz naših rezultata prema non-GAAP-u.

Operativna dobit prema GAAP-u u prvom kvartalu 2018. iznosila je 1.5 milijardi dolara, u odnosu na 895 milijuna dolara u prvom kvartalu 2017. godine. Operativna dobit prema non-GAAP-u u prvom kvartalu 2018. iznosila je 1.4 milijarde dolara što je pad od 11% u odnosu na prvi kvartal 2017. Operativna marža prema GAAP-u iznosila je 30.0% u prvom kvartalu 2018. u odnosu na  15.8% u prvom kvartalu 2017. Operativna marža prema non-GAAP-u iznosila je 28.3% u prvom kvartalu 2018. u odnosu na 28.7% u prvom kvartalu 2017.

EBITDA (operativna dobit prema non-GAAP-u, koja isključuje amortizaciju i neke druge stavke, kao i troškove deprecijacije) iznosila je 1.6 milijardi dolara u prvom kvartalu 2018., što je pad od 10% u odnosu na 1.8 milijardi u prvom kvartalu 2017.

Financijski troškovi prema GAAP-u u prvom kvartalu 2018.iznosili su 271 milijun dolara u odnosu na 207 milijuna dolara u prvom kvartalu 2017. Financijski troškovi prema non-GAAP-u iznosili su 203 milijuna dolara u prvom kvartalu 2018. u odnosu na 235 milijuna dolara u prvom kvartalu 2017. Smanjenje financijskih troškova prema non-GAAP-u uglavnom je rezultat povećane dobiti od aktivnosti zaštite od rizika (hedgingai) i onih vezanih uz derivate, kao i nižih troškova kamata zbog smanjenja cjelokupnog duga, djelomično kompenzirano povećanjem kamatnih i tečajnih stopa.

Porez na dobit prema GAAP-u u prvom kvartalu 2018.  iznosio je 46 milijuna dolara ili 4% na prihod prije oporezivanja od 1.3 milijarde dolara. U prvom kvartalu 2017. porez na dobit prema GAAP-u iznosio je 54 milijuna dolara ili 8% na prihod prije oporezivanja od 688 milijuna dolara. Na našu poreznu stopu za prvi kvartal 2018. uglavnom je utjecala jednokratna pravna nagodba i prodaja poslovanja što je imalo učinak na porez. Porez na dobit prema non-GAAP-u u prvom kvartalu 2018. iznosio je 211 milijuna dolara na prihod prije oporezivanja prema non-GAAP-u od 1.2 milijarde dolara, s kvartalnom poreznom stopom od 17%. Porez na dobit prema non-GAAP-u u prvom kvartalu 2017. iznosio je 240 milijuna dolara na prihod prije oporezivanja prema non-GAAP-u od 1.4 milijarde dolara, s kvartalnom poreznom stopom od 17%.

Neto dobit prema GAAP-u koja se pripisuje običnim dioničarima i razrijeđena dobit po dionici prema GAAP-u iznosili su u prvom kvartalu 2018. godine 1.1 milijardu dolara tj. 1.03 dolara, u odnosu na 580 milijuna dolara i 0.57 dolara u prvom kvartalu 2017. Neto dobit prema non-GAAP-u koja se pripisuje običnim dioničarima i razrijeđena dobit po dionici prema non-GAAP-u iznosili su u prvom kvartalu 2018.  godine 954 milijuna dolara i 0.94 dolara, u odnosu na 1.1 milijardu dolara te 1.06 dolara u prvom kvartalu 2017.

U prvom kvartalu 2018. ponderirani prosjek glavnih dionica za izračun potpuno razrijeđene zarade po dionici prema GAAP-u i non-GAAP-u iznosio je 1,020 milijuna, u odnosu na 1,017 milijuna dolara prema GAAP-u i non-GAAP-u u prvom kvartalu 2017. Uz to, nije uzeto u obzir potencijalno razrjeđenje obveznih konvertibilnih povlaštenih dionica, u iznosu od 64 milijuna (uključujući dionice koje mogu biti izdane zbog neplaćenih dividendi) za tri mjeseca koja su završila 31. ožujka 2018. te 59 milijuna za tri mjeseca koja su završila 31. ožujka 2017., kao i za konvertibilne starije obveznice za određena razdoblja, jer je i jedno i drugo imalo učinak na dobit po dionici suprotan od razrjeđivanja.

Informacije o non-GAAP-u: neto usklađivanja prema non-GAAP-u u 1. tromjesečju 2018. iznosila su 101 milijun dolara. Neto prihod prema non-GAAP-u i zarada po dionici prema non-GAAP-u za taj kvartal usklađeni su i isključuju sljedeće:

-          Smanjenje u iznosu od 612 milijuna dolara, uglavnom smanjenje goodwilla povezano s Rimsom, smanjenje nematerijalne imovine prava proizvoda i IPR&D imovine vezano uz akviziciju Actavis Genericsa, te umanjenje zbog zatvaranja proizvodnih lokacija i druge dugotrajne imovine. Umanjenje također uključuje 56 milijuna dolara vezano uz postrojenje u Indiji, a vezano uz prekid zajedničkog poslovnog poduhvata s PGT Healthcare.

-          Smanjenje vlasničkih ulaganja u iznosu od 94 milijuna dolara zbog prekida zajedničkog poslovnog poduhvata s PGT Healthcare.

-                        Amortizacija kupljene nematerijalne imovine u iznosu od 310 milijuna dolara, od čega je 264 milijuna dolara uključeno u trošak prodanih dobara i ostatak od 46 milijuna dolara na troškove prodaje i marketinga;

-          Troškovi restrukturiranja u iznosu od 247 milijuna dolara;

-          Financijski troškovi u iznosu od 68 milijuna dolara uglavnom vezani uz naknadu za rani otkup;

-                        Druge stavke prema non-GAAP-u od 104 milijuna dolara;

-                        Dobit od prodaje poslovanja u iznosu od 93 milijuna dolara vezano uz kapitalnu dobit od prodaje ženskog zdravlja;

-          Porezna olakšica od 165 milijuna dolara, i

-          Benefiti od pravnih nagodbi u iznosu od 1.3 milijarde dolara uglavnom vezano uz usklađivanje radnog kapitala Allergana, nagodbu za Rimsu i promjena presude za carvedilol protiv Teve.

Teva vjeruje da isključivanje tih stavki olakšava ulagačima razumijevanje poslovanja. Pogledajte priloženu tablicu za pomirenje rezultata prema GAAP-u s usklađenim brojkama prema non-GAAP-u. Ulagači bi trebali u obzir uzeti financijske mjere prema non-GAAP-u kao dodatne mjere, a ne kao zamjenu za mjere financijske izvedbe prema GAAP-u.

Tok novca od operacija u prvom kvartalu 2018. iznosio je 1.5 milijardi dolara, u odnosu na 0.1 milijardu dolara u prvom kvartalu 2017. Povećanje je uglavnom rezultat prihoda od usklađenja radnog kapitala s Allerganom te pravne nagodbe s Rimsom, u odnosu na plaćanja SEC-u i Ministarstvu pravosuđa vezano uz FCPA u prvom kvartalu 2017.

Slobodan tok novca, isključujući neto kapitalne izdatke i kamate naplaćene u zamjenu za sekuritizirana potraživanja, iznosio je 1.9 milijardu dolara u prvom kvartalu 2018., u odnosu na  0.3 milijarde dolara u prvom kvartalu 2017. Povećanje je uglavnom rezultat povećanja novčanog toka od operacija kao i nižih ulaganja s neto kapitalnim izdacima i visoko sekuritiziranih potraživanja.

Na dan 31. ožujka 2018. ukupni bruto dug iznosio je 30.8 milijardi dolara, u odnosu na 32.5 milijardi dolara na dan 31. prosinca 2017. Smanjenje je bilo uglavnom rezultat prethodnih otplata duga od 6.5 milijardi dolara, djelomično kompenzirano u ožujku 2018. izdavanjem ukupne glavnice od 4.4 milijardi dolara starijih obveznica, kao i fluktuacija tečaja. Dio ukupnog duga, klasificiranog kao kratkoročan, na dan 31. ožujka 2018 iznosio je 4% u odnosu na 11% dana 31. prosinca 2017.  

 

Ažurirani izgledi za 2018. prema non-GAAP-u

                                                  Ažurirane smjernice       Prvotne smjernice

                                                  Svibanj 2018.                  Veljača 2018.

 

Prihodi:                                     18.5-19.0 mld USD        18.3-18.8 mld USD

Operativni prihod prema non-GAAP-u

                                                 4.2-4.5 mld USD             4.0-4.3 mld USD

EBITDA                                      4.9-5.2 mld USD             4.7-5.0 mld USD

Zarada po dionici prema non-GAAP-u

                                                 2.40-2.65 USD                2.25-2.50 USD

Ponderirani prosječan broj dionica

                                                1,030 milijuna                1,030 milijuna

Slobodan novčani tok                 3.0-3.2 mld USD             2.6-2.8 mld USD

 

Ove procjene odražavaju trenutačna očekivanja menadžmenta u smislu Tevinih rezultata u 2018. godini. Stvarni rezultati mogu biti drukčiji zbog razlika u tečaju, uvjeta na tržištu ili drugih faktora. Uz to, mjere prema non-GAAP-u isključuju amortizaciju kupljene nematerijalne imovine, troškove vezane uz određene regulatorne aktivnosti, povećanje zaliha, pravne nagodbe i pričuve, umanjenja vrijednosti i povezane porezne učinke.