Dobrodošli na www.pliva.hr

Teva objavila financijske rezultate za drugo tromjesečje 2018.

Teva objavila financijske rezultate za drugo tromjesečje 2018.

Jeruzalem, 2. kolovoza 2018. – Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA, TASE: TEVA) danas je objavila rezultate za tromjesečje koje završava na dan 30. lipnja 2018. G. Kåre Schultz, Tevin predsjednik i glavni izvršni direktor rekao je: “Zadovoljan sam našim napretkom u drugom tromjesečju. Program restrukturiranja ide prema planu, već smo postigli značajno smanjenje troškova i približavamo se našemu cilju za cijelu godinu te nastavljamo smanjivati neto dug. COPAXONE® je zadržao svoj tržišni udio, a AUSTEDO® nastavlja rasti. S obzirom na rezultate drugog tromjesečja, odlučili smo podići smjernice za cijelu 2018. godinu”. G. Schultz nastavlja: “Datum odobrenja za fremanezumab određen je za sredinu rujna i pripremamo se za lansiranje ovog važnog proizvoda čim dobijemo odobrenje”.

• Prihodi 4,7 milijarde dolara
• Slobodan novčani tok 0,6 milijarde dolara
• Razrijeđeni gubitak po dionici prema GAAP-u 0,24 USD
• Razrijeđena zarada po dionici prema non-GAAP-u 0,78 USD
• Plan restrukturiranja napreduje prema postizanju ušteda od 1,5 milijardu dolara u 2018. te ukupno 3 milijarde dolara do kraja 2019.
• Podizanje smjernica za 2018.
• Smjernice za zaradu po dionici prema non-GAAP-u podignute na 2,55-2,80 USD s 2,40-2,65 USD
• Smjernice za slobodan novčani tok podignute na 3,2-3,4 milijarde USD, s 3,0-3,2 milijardi USD

 

Konsolidirani rezultati za prvo tromjesečje 2018.

Prihodi u 2. kvartalu 2018. iznosili su 4,7 milijardi dolara, što je pad od 18%, ili 19% u lokalnoj valuti, u odnosu na 2. kvartal 2017., uglavnom zbog kontinuirane erozije cijena na američkom generičkom tržištu, zbog generičkih konkurenata COPAXONEU i gubitka prihoda nakon prodaje određenih proizvoda i prekida nekih aktivnosti

Tečajne razlike između 2. kvartala 2018. i 2. kvartala 2017. pozitivno su utjecale na naše prihode za 92 milijuna dolara, na operativni prihod prema GAAP-u za 14 milijuna dolara te na operativni prihod prema non-GAAP-u za 19 milijuna dolara.

Bruto dobit prema GAAP-u iznosila je 2.1 milijarde dolara u 2. kvartalu 2018. što je pad od 28% u odnosu na 2. kvartal 2017. Bruto profitna marža prema GAAP-u iznosila je 43.8 % u 2. kvartalu 2018., u usporedbi s 49.9% u 2. kvartalu 2017.

Bruto dobit prema non-GAAP-u iznosila je 2.4 milijardi dolara u 2. kvartalu 2018., što je smanjenje od 27% u odnosu na 2. kvartal 2017. Bruto profitna marža prema non-GAAP-u iznosila je 50.4% u 2. kvartalu 2018. u odnosu na 57% u 2. kvartalu 2017. Pad bruto profitne marže prema GAAP-u i prema non-GAAP-u uglavnom je rezultat erozije cijena na generičkom američkom generičkom tržištu, manjih prihoda od prodaje COPAXONEA zbog generičkih konkurenata te gubitka prihoda nakon prodaje ženskog zdravlja.

Troškovi istraživanja i razvoja (I&R) u 2. kvartalu 2018.  iznosili su 290 milijuna dolara, što je pad od 38% u odnosu na 2. kvartal 2017. Troškovi istraživanja i razvoja bez troškova naknade u obliku vlasničkih vrijednosnih papira i drugih troškova I&R-a iznosili su 281 milijun dolara, ili 6% kvartalnih prihoda u 2. kvartalu 2018., u odnosu na 433 milijuna dolara, ili 7.6%, u 2. kvartalu 2017. Smanjenje troškova I&R-a prvenstveno je rezultat optimizacije razvoja, završetka projekata, studija u 3. fazi koje su završile i s time povezanog smanjenja broja djelatnika. 

Troškovi prodaje i marketinga u 2. kvartalu 2018. iznosili su 710 milijuna dolara, što je pad od 25% u odnosu na 2. kvartal 2017. Troškovi prodaje i marketinga isključujući amortizaciju kupljene nematerijalne imovine i bez troškova naknade u obliku vlasničkih vrijednosnih papira i drugih troškova iznosili su 662 milijuna dolara, ili 14.1% prihoda, u 2. kvartalu 2018. godine u odnosu na 891 milijuna dolara ili 15.6% prihoda u 2. kvartalu 2017. Smanjenje je uglavnom rezultat smanjenja troškova i mjera učinkovitosti koje su dio plana restrukturiranja.

Opći i administrativni troškovi u 2. kvartalu 2018. iznosili su 316 milijuna dolara, što je pad od 12,9% u odnosu na 2. kvartal 2017. Opći i administrativni troškovi bez troškova naknade u obliku vlasničkih vrijednosnih papira i ostalih troškova iznosili su 292 milijuna dolara u 2. kvartalu 2018. godine ili 6,2% kvartalnih prihoda, u odnosu na 365 milijuna dolara ili 6,4% u 2. kvartalu 2017. Smanjenje je uglavnom rezultat smanjenja troškova i mjera učinkovitosti koje su dio plana restrukturiranja.

Drugi prihodi prema GAAP-u u 2. kvartalu 2018. iznosili su 96 milijuna dolara, u odnosu na 24 milijuna dolara u 2. kvartalu 2017. Drugi prihodi prema non-GAAP-u u 2. kvartalu 2018. iznosili su 106 milijuna dolara, što je rast od 324% u odnosu na 25 milijuna dolara u 2. kvartalu 2017. Povećanje drugih prihoda uglavnom je rezultat povrata izgubljene dobiti, gdje je parnica vezana uz kršenje patenta u SAD-u sprečavala prodaju proizvoda.

Operativni gubitak prema GAAP-u u 2. kvartalu 2018. iznosio je 14 milijuna dolara, u odnosu na 5,7 milijardi dolara u 2. kvartalu 2017. godine. Operativna dobit prema non-GAAP-u u 2. kvartalu 2018. iznosila je 1.2 milijarde dolara što je pad od 22% u odnosu na 2. kvartal 2017. Operativna marža prema non-GAAP-u iznosila je 26,3% u 2. kvartalu 2018. u odnosu na  27,9% u 2. kvartalu 2017.

EBITDA (operativna dobit prema non-GAAP-u, koja isključuje amortizaciju i neke druge stavke, kao i troškove deprecijacije) iznosila je 1.4 milijarde dolara u 2. kvartalu 2018., što je pad od 20% u odnosu na 1.7 milijardi u 2. kvartalu 2017.

Financijski troškovi prema GAAP-u u 2. kvartalu 2018. iznosili su 236 milijun dolara u odnosu na 238 milijuna dolara u 2. kvartalu 2017. Financijski troškovi prema non-GAAP-u iznosili su 238 milijuna dolara u 2. kvartalu 2018. u odnosu na 235 milijuna dolara u 2. kvartalu 2017. U drugom kvartalu 2018. prepoznali smo poreznu olakšicu od 76 milijuna dolara, ili 30%, na gubitku prije oporezivanja od 250 milijuna dolara. U 2. kvartalu 2017. prepoznali smo poreznu olakšicu od 22 milijuna dolara na gubitku prije oporezivanja od 6 milijardi dolara. Porez na dobit prema non-GAAP-u u 2. kvartalu 2018.  iznosio je 127 milijuna dolara ili 13% na prihod prije oporezivanja prema non-GAAP-u od 1 milijarde dolara. U 2. kvartalu 2017. porez na dobit prema non-GAAP-u iznosio je 230 milijuna dolara ili 17% na prihod prije oporezivanja prema non-GAAP-u od 1,4 milijarde dolara. Na našu poreznu stopu za 2. kvartal 2018. po GAAP-u i po non-GAAP-u uglavnom su utjecali različiti proizvodi koji se prodaju na različitim zemljopisnim područjima.

Očekujemo da će godišnja porezna stopa prema non-GAAP-u za 2018. iznositi 15%, dakle bit će niža od prijašnjih procjena, i to zbog promjena u zemljopisnom ishodištu prihoda koje očekujemo ove godine. Porezna stopa prema non-GAAP-u 2017. iznosila je 15%.

Neto gubitak prema GAAP-u koji se pripisuje običnim dioničarima i razrijeđeni gubitak po dionici prema GAAP-u iznosili su u 2. kvartalu 2018. godine 241 milijun dolara tj. 0,24 dolara, u odnosu na 6 milijardi dolara i 5,94 dolara u 2. kvartalu 2017.

Neto dobit prema non-GAAP-u koja se pripisuje običnim dioničarima i razrijeđena dobit po dionici prema non-GAAP-u iznosili su u 2. kvartalu 2018.  godine 794 milijuna dolara i 0,78 dolara, u odnosu na 1,035 milijuna dolara te 1,02 dolara u 2. kvartalu 2017.

U 2. kvartalu 2018. ponderirani prosjek glavnih dionica za izračun potpuno razrijeđene zarade po dionici prema GAAP-u iznosio je 1,018 milijuna, u odnosu na 1,017 milijuna dolara u 2. kvartalu 2017. Ponderirani prosjek glavnih dionica za izračun potpuno razrijeđene zarade po dionici prema non-GAAP-u iznosio je 1,021 milijun, u odnosu na 1,017 milijuna dolara u 2. kvartalu 2017. Uz to, nije uzeto u obzir potencijalno razrjeđenje obveznih konvertibilnih povlaštenih dionica, u iznosu od 63 milijuna (uključujući dionice koje mogu biti izdane zbog neplaćenih dividendi) za tri mjeseca koja su završila 30. lipnja 2018. te 59 milijuna dionica za tri mjeseca koja su završila 30. lipnja 2017., kao i za konvertibilne starije obveznice za određena razdoblja, jer je i jedno i drugo imalo učinak na dobit po dionici suprotan od razrjeđivanja.

Informacije o non-GAAP-u: neto usklađivanja prema non-GAAP-u u 2. tromjesečju 2018. iznosila su 1,035 milijuna dolara. Neto prihod prema non-GAAP-u i zarada po dionici prema non-GAAP-u za taj kvartal usklađeni su i isključuju sljedeće:

-          Smanjenje dugotrajne imovine i goodwilla u iznosu od 668 milijuna dolara, koje se sastoji uglavnom od smanjenja nematerijalne imovine prava proizvoda i IPR&D imovine vezano uz akviziciju Actavis Genericsa, umanjenje goodwilla zbog jedinice u Meksiku te zbog zatvaranja proizvodnih lokacija i druge dugotrajne imovine.

-          Amortizacija kupljene nematerijalne imovine u iznosu od 302 milijuna dolara, od čega je 261 milijun dolara uključen u trošak prodanih dobara i ostatak od 41 milijuna dolara na troškove prodaje i marketinga.

-          Troškovi restrukturiranja u iznosu od 107 milijuna dolara.

-          Troškovi naknade vlasničke imovine u iznosu od 46 milijuna dolara.

-           Nepredviđeni iznos od 47 milijuna dolara uglavnom vezano uz sudsku odluku o status Bendeke kao ekskluzivnog “orphan” lijeka

-          Pravne nagodbe i iznosi za gubitke od 20 milijuna dolara.

-          Druge stavke prema non-GAAP-u u iznosu od 47 milijuna dolara.

-          Porezna olakšica od 203 milijuna dolara.

Teva vjeruje da isključivanje tih stavki olakšava ulagačima razumijevanje poslovanja. Pogledajte priloženu tablicu za pomirenje rezultata prema GAAP-u s usklađenim brojkama prema non-GAAP-u. Ulagači bi trebali u obzir uzeti financijske mjere prema non-GAAP-u kao dodatne mjere, a ne kao zamjenu za mjere financijske izvedbe prema GAAP-u.

Tok novca od operacija u 2. kvartalu 2018. iznosio je 162 milijuna dolara, u odnosu na 435 milijuna dolara u 2. kvartalu 2017. Smanjenje je uglavnom rezultat većeg vlasničkog interesa prikupljenog u zamjenu za sekuritizirana potraživanja I veća plaćanja vezana uz plan restrukturiranja u 2. Kvartalu 2018. višeg

Slobodan tok novca, isključujući neto kapitalne izdatke iznosio je 0.6 milijardi dolara u 2. kvartalu 2018., u odnosu na 0,6 milijarde dolara u 2. kvartalu 2017.

Na dan 30. lipnja 2018. dug je iznosio 30.2 milijarde dolara, u odnosu na 30,8 milijardi dolara na dan 31. ožujka 2018. Smanjenje je bilo uglavnom rezultat i fluktuacija tečaja. Dio ukupnog duga, klasificiranog kao kratkoročan, na dan 30. lipnja 2018. iznosio je 4%, nepromijenjeno u odnosu na 31. ožujka 2018.  u odnosu na 11% dana 31. prosinca 2017.