Dobrodošli na www.pliva.hr

Barr platio PLIVINE dionice

PLIVA d.d. je danas objavila da je Barrovo europsko povezano društvo ispunilo sve zakonske i regulatorne zahtjeve za akviziciju PLIVE.

PLIVA d.d. (LSE: PLVD, ZSE: PLVA-R-A) je danas objavila da je Barrovo europsko povezano društvo ispunilo sve zakonske i regulatorne zahtjeve za akviziciju PLIVE. U skladu s uvjetima Barrove završne ponude od 2,5 mlrd. dolara, Barr je platio 820 kuna po dionici za sve dionice deponirane tijekom razdoblja ponude. Transakcija je zaključena sa 17.056.977 dionica koje su tijekom procesa deponirane u korist Barra i koje predstavljaju 92% PLIVINOG temeljnog kapitala. Zajedno s PLIVINIM trezorskim dionicama, Barr sada posjeduje ili kontrolira više od 95% PLIVINIH dionica s pravom glasa.

Barr je najavio kako temeljem odredbi iz relevantnog hrvatskog zakona namjerava od manjinskih dioničara kupiti preostale dionice te će odmah poduzeti potrebne korake kako bi i te dionice kupio po cijeni od 820 kuna, odnosno po cijeni koju je ponudio dioničarima tijekom razdoblja ponude. Očekuje se da će ovaj proces i isplata preostalim dioničarima trajati do četiri mjeseca.

U ime PLIVINOG Nadzornog odbora, predsjednik Massimo Armanini je izjavio: "Zadovoljni smo uspješnim završetkom ove transakcije, odnosno strateškim povezivanjem Barra i PLIVE i nastankom treće najveće generičke farmaceutske kompanije na svijetu. Zahvaljujući visokoj razini profesionalnog ponašanja i integriteta, tijekom razdoblja ponude stvorena je značajna vrijednost ne samo za PLIVINE dioničare, već i za sve ostale zainteresirane strane. Barrova cijena od 820 kuna po dionici označava kraj transparentnog i konkurentnog procesa, a sama transakcija jedinstvena je u Srednjoj i Istočnoj Europi i poslužit će za primjer sličnim transakcijama u farmaceutskoj industriji.”

“PLIVA je bila prva proizvodna kompanija iz Srednje i Istočne Europe čije su dionice 1996. godine uvrštene na Londonsku burzu, što je potaklo intenzivni investicijski ciklus i snažnu međunarodnu ekspanziju te dovelo do rasta prihoda sa oko 400 mil. dolara u 1995. godini na blizu 1,2 mlrd. dolara u 2005. godini. I sam je trenutak u kojem dolazi do povezivanja simboličan jer obilježava desetu godišnjicu uvrštenja PLIVINIH dionica na Zagrebačku i Londonsku burzu. Tijekom tog perioda PLIVA je postala globalna generička farmaceutska kompanija koja je maksimizirala vrijednost za svoje dioničare. Povezivanjem dviju snažnih kompanija završava jedno uspješno razdoblje PLIVINE povijesti, razdoblje u kojem smo imali čast biti članovi Nadzornog Odbora, i za koje vjerujemo da je osiguralo najbolje izglede za budućnost PLIVE i njezinih zaposlenika.“

Za dodatne informacije obratite se:

Marija Mandić   
Izvršna direktorica
Odnosi s investitorima i Korporativne komunikacije  
Tel: +385 1 6160 355, 6120 909 
Fax: +385 1 6114 413
E-mail: Marija.Mandic@pliva.hr

Ova objava sadrži određene izjave koje se odnose na budućnost poslovanja Grupe, a koje se mogu prepoznati po upotrebi izraza koji označavaju budućnost kao što su "će biti", "planirano", "očekivanja", "predviđanja" i slični  izrazi, odnosno po izjavama o strategiji, planovima ili namjerama. U takve izjave spadaju i opisi novih proizvoda čije se uvođenje očekuje ili su ih kompanije Grupe već uvele, kao i očekivanje potražnje kupaca za tim proizvodima. Takve izjave odraz su trenutnih stavova Grupe o budućim događajima i podložne su određenim rizicima, nesigurnostima i pretpostavkama. Mnogi faktori mogu uzrokovati da stvarni rezultati, učinci ili postignuća Grupe budu znatno drugačiji od rezultata, učinaka ili postignuća koji su izraženi ili se naslućuju iz takvih izjava koje se odnose na budućnost.