Zajedno za humaniji pristup zdravstvenoj skrbi

Povodom obilježavanja 120 godina Teve i 100 godina PLIVE, PLIVA Hrvatska d.o.o. organizira natječaj za dodjelu financijske potpore s ciljem pružanja podrške aktivnostima usmjerenim pacijentima i njihovim njegovateljima. Biti pacijent može biti zastrašujuće iskustvo. Može predstavljati gubitak kontrole, neovisnosti i dostojanstva. Kao pacijent ovisite o drugome koji za vas skrbi i pruža vam podršku u bolnici, koja se često doživljava kao hladno, nepoznato i negostoljubivo mjesto.

U današnje vrijeme zdravstveni djelatnici izloženi su golemom pritisku. Od njih se zahtijeva pružanje skrbi najvišeg standarda, ponekad uz ograničena sredstva, pod vrlo velikim pritiskom i u visokorizičnom okruženju, dok istovremeno nastoje da iskustvo pacijenta i dalje ostane pozitivno. Organizacijom ovog natječaja Teva i PLIVA žele doprinijeti uspjehu javnih i privatnih organizacija koje razvijaju projekte, aktivnosti i inicijative koje olakšavaju pacijentima i njihovim bližnjima život s iskustvom bolesti, stvaraju ugodnije i sigurnije okruženje te nude psihološku podršku za vrijeme liječenja ili oporavka.

Tražimo one inicijative ili programe koji pozitivno utječu na iskustvo pacijenata kao i na iskustva njihovih obitelji, koje kreativnošću i originalnošću ukazuju da postoji drugačiji način da iskustvo liječenja bude humanije, koje trajno utječu na pacijente i njihove obitelji i od kojih svi možemo učiti u potrazi za novim i boljim načinima kako učiniti zdravstvenu skrb humanijom. Teva i PLIVA vjeruju da se takav angažman treba prepoznati, nagraditi i kontinuirano poticati kako bi se u konačnici potaknulo i pružanje bolje skrbi pacijentima.

Projekti i inicijative koji poboljšavaju kvalitetu života pacijenata


U sklopu natječaja „Zajedno prema zdravlju“ dodijelit će se novčani poticaji projektima i inicijativama razvijenima u bolnicama, zdravstvenim centrima ili udrugama pacijenata. Zbog svoje kvalitete, a posebno kreativnosti, inovativnosti i mašte uključenih u njihovo osmišljavanje, ti su projekti doprinijeli poboljšanju kvalitete života pacijenata i njihovih obitelji.

Svi zainteresirani svoje projekte mogu prijaviti do XX.XX.2021. godine. Prijave su moguće isključivo putem online obrasca dostupnog na službenoj web stranice PLIVE (link kada bude gotov). Uz prijavu je obavezno priložiti prezentaciju projekta te dokumentaciju koja uključuje sve informacije o projektu  te o instituciji/udruzi koja projekt organizira ili provodi, uz potvrdu da je institucija/udruga neprofitnog tipa.

Među prijavljenima izabrat će se četiri pobjednička projekta kojima će biti dodijeljena novčana nagrada. Ukupni iznos nagradnog fonda je 200.000 HRK i ravnomjerno će se razdijeliti među navedenim projektima.

Pravila i odredbe nagradnog natječaja

A) Kriteriji i način prijave

 1. Dodjelom financijske potpore u okviru akcije „Zajedno prema zdravlju“ PLIVA Hrvatska d.o.o. namjerava podržati projekte, aktivnosti i inicijative koje omogućuju pacijentima da se na najbolji mogući način suoče s iskustvom bolesti, unaprijede kvalitetu života tijekom liječenja, stvarajući ugodno i sigurno okruženje za njih i njihove obitelji. Natječaj je namijenjen neprofitnim organizacijama koje pružajući organizacijsku, psihološku ili drugu vrstu podrške pomažu ljudima da se osjećaju bolje i žive kvalitetnije.

 2. Zainteresirane udruge i institucije svoje prijave mogu poslati do XX.XX.2021. godine popunjavanjem odgovarajućeg online obrasca dostupnog na službenoj web stranice PLIVE (link kada bude gotov). Prijave su moguće isključivo online.

Svaka prijava mora sadržavati sljedeće:

 • prezentaciju projekta koja sadrži sve relevantne informacije (glavni cilj projekta, ciljanu skupinu kojoj je namijenjen, planirane vremenske okvire njegova provođenja) u vezi projekta te ga predstavlja u pravom svjetlu
 • financijske okvire predloženog projekta uz navođenje drugih izvora financiranja, ako oni postoje
 • podatke o udruzi ili instituciji koja projekt želi realizirati, uz statut i dokumentaciju koja dokazuje da su udruga ili institucija neprofitnog tipa
 • podatke kontakt osobe odgovorne za projekt
 • druge dokumente koji mogu biti relevantni za potrebe natječaja
 1. Nakon isteka roka za slanje prijava, PLIVA Hrvatska d.o.o. provest će inicijalnu provjeru sukladno internim procedurama, kako bi utvrdila ispravnost pristiglih prijava. Zbog toga je potrebno u obrascu za prijavu priložiti dokumentaciju koja se odnosi na pravni status udruge ili institucije koja prijavljuje projekt/inicijativu, kao što je gore navedeno.

 2. Jedna udruga ili institucija može prijaviti više projekata, no za svaki projekt potrebno je ispuniti zaseban obrazac za prijavu te priložiti pripadajuću dokumentaciju.

 3. Kako bi se potvrdilo da su udruga ili institucija neprofitnog karaktera, potrebno je priložiti kopiju statuta navedene udruge ili institucije.

 4. Svaka prijava predana na bilo koji način osim gore navedenog, i/ili nakon isteka roka, i/ili bez podataka navedenih u ovom dokumentu, smatrat će se nepotpunom te će automatski biti isključena iz natječaja, bez slanja posebnog priopćenja udruzi/instituciji.

 5. Slanje prijave podrazumijeva potpuno i izričito prihvaćanje pravila sadržanih u ovom dokumentu, kao i suglasnost s upotrebom osobnih podataka unesenih u obrazac iz članka 2. gore, koji će PLIVA Hrvatska d.o.o. obraditi isključivo za svrhe povezane s natječajem, u skladu s važećim zakonom o zaštiti osobnih podataka.

B) Selekcijski postupak

 1. Nakon isteka roka za slanje prijava, slijedi faza predselekcije u kojoj će PLIVA Hrvatska d.o.o. kao glavni organizator natječaja provjeriti zadovoljavaju li prijavljeni projekti i udruge/institucije koje su ih prijavile sve kriterije propisane ovim dokumentom kako bi mogli sudjelovati u dodjeli nagrada.

 2. Nepotpune prijave ili one koje neće zadovoljavati sve kriterije bit će automatski isključene iz daljnjeg natjecanja.

 3. Oni projekti/inicijative koji zadovoljavaju sve kriterije ulaze u sljedeći krug glasanja koji će se sastojati od dvije faze:
 • u prvoj fazi odbor sastavljen od predstavnika različitih područja PLIVE Hrvatska d.o.o. te vanjskih dionika, pripadnika šire zdravstvene i znanstvene zajednice u Republici Hrvatskoj, izabrat će projekte koje smatraju najboljima i koji ulaze u drugu fazu glasanja;
 • u drugoj fazi svi zaposlenici PLIVE Hrvatska d.o.o. imat će priliku glasati te među projektima koje je odabrao gore navedeni odbor odabrati 4 projekta kojima će na kraju biti dodijeljene nagrade
 • u slučaju da su projekti u drugoj fazi glasovanja izjednačeni po broju glasova koje su im dodijelili zaposlenici PLIVE pobjednike natječaja birat će odbor iz prve faze glasovanja

U slučaju manjeg broja prijava PLIVA Hrvatska d.o.o. kao organizator zadržava pravo uključivanja i slanja manjeg broja projekata na daljnje glasanje te sukladnom tome zadržava pravo preraspodjele nagradnih novčanih sredstava namijenjenih pobjedničkim projektima.

C. Nagrade

 1. Za svaki od 4 pobjednička projekta PLIVA Hrvatska d.o.o. isplatit će iznos do 50.000 HRK usmjeren isključivo na realizaciju i/ili potporu tog projekta.

 2. PLIVA Hrvatska d.o.o. nagrade će isplatiti u obliku donacije za potporu razvoju i realizaciji odabranih pobjedničkih projekata. Kako bi se definirali uvjeti za dodjelu ove donacije, PLIVA Hrvatska d.o.o. potpisat će ugovor o donaciji sa svakim od četiri odabrana pobjednika. Obje strane bit će dužne pridržavati se stavki navedenih u potpisanom ugovoru.

 3. Natječaj će se oglašavati i putem medija te PLIVINIH digitalnih kanala te sudionici ispunjavanjem i slanjem obrasca za prijavu automatski daju svoje odobrenje da se njihovi podaci te informacije vezane uz projekt koji su prijavili koriste i od treće strane.

 4. PLIVA Hrvatska d.o.o. zadržava pravo izmjene i proširenja ovih uvjeta, te otkazivanja održavanja natječaja „Zajedno prema zdravlju“ u bilo kojem trenutku i prema vlastitom nahođenju.