Tim znanstvenika, među kojima je i PLIVIN prof. dr. sc. Ernest Meštrović, pronašao je jedinstven i robustan sustav sastavljen od građevnih jedinica poput kiralnih aminokiselina i metalih soli. Kombinacijom eksperimentalnih i računskih metoda pokazano je da se određeni derivati aminokiselina udružuju u nekovalentne agregate, tvoreći kiralne strukture u otopini i čvrstom stanju. Dodatak metalne soli preraspodjeljuje molekule u otopini na način da tvore strukture obrnute kiralnosti, što je prvi takav slučaj opisan u literaturi.

„Iznimno su rijetki sustavi koji sadrže male građevne jedinice iste kiralnosti i koji dodatkom akiralnih spojeva mogu pokazati suprotna optička svojstva. Istraženi sustav značajan je za primjenu u gospodarstvu jer otvara mogućnost korištenja jednog kiralnog katalizatora za pripravu oba enantiomera željenog produkta“, istaknuo je dr. sc. Srećko Kirin, voditelj Laboratorija za kemiju čvrstog stanja i kompleksnih spojeva na IRB-u.

Autori Zoran Kokan, Berislav Perić, Mario Vazdar, Željko Marinić, Dražen Vikić-Topić i Srećko Kirin (IRB) te Ernest Meštrović (PLIVA) rezultate istraživanja predstavili su u radu pod naslovom „Metal-Induced Supramolecular Chirality Inversion of Small Self-Assembled Molecules in Solution“ objavljenom u vrhunskom znanstvenom časopisu Chemical Communications (IF = 6.6, Q1), koji je po ukupnom broju citata treći od 520 najkvalitetnijih časopisa iz područja kemije, sukladno bazi Web of Science.

Prof. dr. sc. Ernest Meštrović, koji je uvelike doprinio uspjehu ovog istraživanja, izjavio je: „Rezultati istraživanja vrlo su bitni za razvoj i napredak industrije te za samo povećanje konkurentnosti hrvatske znanosti koja svakim danom sve više ide u korak s onom svjetskom. Ovaj projekt još je jedan u niz odličnih primjera uspješnog povezivanja znanosti i gospodarstva temeljenog na inovacijama.“

Više informacija o istraživanju možete pronaći na službenim stranicama Instituta Ruđer Bošković