Hrvatska

Katalog proizvoda

Izosan - G

Izosan - G

Aktivni sastojak

natrijev dikloroizocijanurat dihidrat

Oblik

granulat sadržava 100% natrijevog dikloroizocijanurat dihidrata

Dodatne informacije

Medicinski proizvod

Pakiranje

100 g, 1 kg