Hrvatska

Katalog proizvoda

Pazenir

Pazenir 5 mg/ml prašak za disperziju za infuziju

paklitaksel (nab), Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

paklitaksel (nab)

Oblik

prašak za disperziju za infuziju

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

1 bočica s praškom sadrži 100 mg paklitaksel (nab) 5 mg/ml