Hrvatska

Katalog proizvoda

Abakavir/lamivudin Pliva

Abakavir/lamivudin Pliva 600 mg/300 mg filmom obložene tablete

abakavir/lamivudin, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

abakavir/lamivudin

Oblik

600 mg/300 mg filmom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

tbl. 30x(600 mg + 300 mg)