Hrvatska

Katalog proizvoda

Articel

Articel 2,5 mg filmom obložene tablete

perindopril, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

perindopril

Oblik

2,5 mg filmom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

film tbl. 30