Hrvatska

Katalog proizvoda

Atorvox

Atorvox 10 mg filmom obložene tablete

atorvastatin, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

atorvastatin

Oblik

10 mg filmom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

film tbl. 30 i 60