Hrvatska

Katalog proizvoda

Bilumid

Bilumid 150 mg filmom obložene tablete

bikalutamid, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

bikalutamid

Oblik

150 mg filmom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

28 tbl