Hrvatska

Katalog proizvoda

Bilumid

Bilumid 50 mg filmom obložene tablete

bikalutamid, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

bikalutamid

Oblik

50 mg filmom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

28 tbl