Hrvatska

Katalog proizvoda

Cinqaero

Cinqaero 10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju, boč. stakl. 1x10 ml

reslizumab, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

reslizumab

Oblik

10 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju boč. stakl. 1x10 ml

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

boč. stakl. 1x10 ml