Hrvatska

Katalog proizvoda

Cipromed

Cipromed 500 mg filmom obložene tablete

ciprofloksacin, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

ciprofloksacin

Oblik

500 mg filmom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

tbl. film. obl. 10x500 mg