Hrvatska

Katalog proizvoda

Darunavir Pliva

Darunavir Pliva 800 mg filmom obložene tablete

darunavir, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

darunavir

Oblik

800 mg filmom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

tbl. 30x800 mg