Hrvatska

Katalog proizvoda

Diglical MR

Diglical MR 60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

gliklazid, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

gliklazid

Oblik

60 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

tbl s pril oslob. 30