Hrvatska

Katalog proizvoda

Dinamico

Dinamico 100 mg tablete za žvakanje

sildenafil, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

sildenafil

Oblik

100 mg tablete za žvakanje

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

4 tbl