Hrvatska

Katalog proizvoda

Dinamico

Dinamico 50 mg filmom obložene tablete

sildenafil, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

sildenafil

Oblik

50 mg filmom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

4 tbl