Hrvatska

Katalog proizvoda

Diuver

Diuver 10 mg tablete

torasemid, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

torasemid

Oblik

10 mg tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

tbl. 20