Hrvatska

Katalog proizvoda

Docetaksel Teva

Docetaksel Teva 20 mg/ml koncentrat za otopinu za infuziju

docetaksel, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

docetaksel

Oblik

Koncentrat za otopinu za infuziju, 7 ml koncentrata sadrži 140 mg docetaksela.

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

1 bočica sa 7 ml koncentrata