Hrvatska

Katalog proizvoda

Duloksetin Pliva

Duloksetin Pliva 60 mg želučanootporne tvrde kapsule

duloksetin, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

duloksetin

Oblik

60 mg želučanootporna kaspula, tvrda

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

caps. žel. otp. tvrda 28x60 mg