Hrvatska

Katalog proizvoda

Erlotinib Actavis

Erlotinib Actavis 150 mg filmom obložene tablete

erlotinib, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

erlotinib

Oblik

150mg filmom obložena tableta

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

30 tableta