Hrvatska

Katalog proizvoda

Gluformin

Gluformin 850 mg filmom obložene tablete

metformin, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

metformin

Oblik

850 mg filmom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

film tbl. 30 i 80