Hrvatska

Katalog proizvoda

Indapamid SR Pliva

Indapamid SR Pliva 1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem

indapamid, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

indapamid

Oblik

1,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

prod tbl. 30