Hrvatska

Katalog proizvoda

Kalcijev folinat Pliva

Kalcijev folinat Pliva 10 mg/ml otopina za injekciju/infuziju

folinatna kiselina, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

folinatna kiselina

Oblik

Otopina za injekciju/infuziju. 1 ml otopine za injekciju/infuziju sadrži 10 mg folinatne kiseline.

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

1 bočica s 10 ml otopine (100 mg/10ml) / 1 bočica s 30 ml otopine (300 mg/30ml) / 1 bočica s 50 ml otopine (500 mg/50ml) / 1 bočica s 5 ml otopine (50 mg/5ml)