Hrvatska

Katalog proizvoda

Klavocin

Klavocin bid 400 mg + 57 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju

amoksicilin + klavulanska kiselina, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

amoksicilin + klavulanska kiselina

Oblik

400 mg + 57 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

susp. 70 ml (400 mg +57 mg)/5 ml