Hrvatska

Katalog proizvoda

Klavocin

Klavocin DT 875 mg/125 mg tablete za oralnu suspenziju/raspadljive tablete za usta

amoksicilin + klavulanska kiselina, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

amoksicilin + klavulanska kiselina

Oblik

875 mg/125 mg tablete za oralnu suspenziju/raspadljive tablete za usta

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

tbl. rasp. za oral. susp. 14x1 g (875 mg+125 mg)