Hrvatska

Katalog proizvoda

Ladiomil

Ladiomil 25 mg filmom obložene tablete

maprotilinklorid, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

maprotilinklorid

Oblik

25 mg fimom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

tbl. film obl. 30x25 mg