Hrvatska

Katalog proizvoda

Lakozamid Pliva

Lakozamid Pliva 200 mg filmom obložene tablete

lakozamid, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

lakozamid

Oblik

200 mg filmom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

56 film obl.tableta