Hrvatska

Katalog proizvoda

Lakozamid Pliva

Lakozamid Pliva 50 mg filmom obložene tablete

lakozamid, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

lakozamid

Oblik

50 mg filmom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

56 film obl.tableta