Hrvatska

Katalog proizvoda

Memantin Pliva

Memantin Pliva 10 mg filmom obložene tablete

memantin, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

memantin

Oblik

10 mg filmom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

tbl. film obl. 30x10 mg