Hrvatska

Katalog proizvoda

Mostrafin

Mostrafin 5 mg filmom obložene tablete

finasterid, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

finasterid

Oblik

5 mg filmom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

28 tbl