Hrvatska

Katalog proizvoda

Olandix

Olandix 10 mg raspadljive tablete za usta

olanzapin, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

olanzapin

Oblik

10 mg raspadljive tablete za usta

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

tbl.rasp.za usta 28x10 mg