Hrvatska

Katalog proizvoda

Olandix

Olandix 5 mg raspadljive tablete za usta

olanzapin, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

olanzapin

Oblik

5 mg raspadljive tablete za usta

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

tbl. rasp. za usta 28x5 mg