Hrvatska

Katalog proizvoda

Phemiton

Phemiton 200 mg tablete

metilfenobarbital, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

metilfenobarbital

Oblik

200 mg tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

tbl. 50x200 mg