Hrvatska

Katalog proizvoda

Plimycol

Plimycol 10 mg/g krema

klotrimazol, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

klotrimazol

Oblik

10 mg/g krema

Dodatne informacije

OTC lijek

Pakiranje

20 g