Hrvatska

Katalog proizvoda

Plivatinib

Plivatinib 400 mg filmom obložene tablete

imatinib, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

imatinib

Oblik

400 mg filmom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

30 filmom obloženih tableta