Hrvatska

Katalog proizvoda

Pregabalin Pliva

Pregabalin Pliva 300 mg tvrde kapsule

pregabalin, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

pregabalin

Oblik

300 mg, kapsula, tvrda

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

caps. tvrda 56x300 mg