Hrvatska

Katalog proizvoda

Qvar Autohaler

Qvar Autohaler 100 µg/doza stlačeni inhalat, otopina

beklometazon, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

beklometazon

Oblik

100 µg/doza stlačeni inhalat, otopina

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

200 doza