Hrvatska

Katalog proizvoda

Serpentil

Serpentil 10 mg filmom obložene tablete

escitalopram, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

escitalopram

Oblik

10 mg filmom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

tbl. film obl. 28x10 mg