Hrvatska

Katalog proizvoda

Sildenafil Pliva

Sildenafil Pliva 20 mg filmom obložene tablete

sildenafil, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

sildenafil

Oblik

20 mg filmom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

tbl. 90