Hrvatska

Katalog proizvoda

Synopen

Synopen 20 mg/2 ml otopina za injekciju

kloropiraminklorid, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

kloropiraminklorid

Oblik

20 mg/2 ml otopina za injekciju

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

amp. 10x20 mg/2 ml