Hrvatska

Katalog proizvoda

Tadalafil PLIVA

Tadalafil Pliva 10 mg filmom obložene tablete

tadalafil, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

tadalafil

Oblik

10 mg filmom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

4 tbl