Hrvatska

Katalog proizvoda

Tenofovirdizoproksil Pliva

Tenofovirdizoproksil Pliva 245 mg filmom obložene tablete

tenofovirdizoproksil, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

tenofovirdizoproksil

Oblik

245 mg filmom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

tbl. 30x245 mg