Hrvatska

Katalog proizvoda

Tonocardin

Tonocardin 4 mg tablete

doksazosin, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

doksazosin

Oblik

4 mg tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

20 tbl