Hrvatska

Katalog proizvoda

Trixin

Trixin 500 mg filmom obložene tablete

mikofenolat mofetil, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

mikofenolat mofetil

Oblik

500 mg filmom obložena tableta

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

50 filmom obloženih tableta