Hrvatska

Katalog proizvoda

Valganciklovir Pliva

Valganciklovir Pliva 450 mg filmom obložene tablete

valganciklovir, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

valganciklovir

Oblik

450 mg filmom obložene tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

tbl. 60x450 mg