Hrvatska

Katalog proizvoda

Velafax

Velafax 37,5 mg tablete

venlafaksin, Uputa o lijeku

Aktivni sastojak

venlafaksin

Oblik

37,5 mg tablete

Dodatne informacije

Lijek se izdaje na recept

Pakiranje

tbl. 28x37,5 mg